stromsund

Mår barnen i Strömsund dåligt – Karin Näsmark svarar

nyheter

2018-05-18 Socialnämndens ordförande i Strömsund Karin Näsmark bekräftar att det finns faktiskt barn som mår riktigt dåligt i Strömsund. Oftast på grund av att det saknas pengar hemma. Barnfattigdom som Röda Korset uttrycker det.

Tidigare under dagen skrev vi om den rapport som delgetts från Barnombudsmannen. Där det framgår att tre kommuner i Jämtland har barn som mår dåligt. De har sämre hälsa, problem i skolan men också i hemmet. Socialnämndens ordförande Karin Näsmark i Strömsund får berätta:

-Vi har många i Strömsund som har försörjningsstöd och det beror oftast på att de saknar arbete. Att företag i kommunen behöver arbetskraft är inte alla gånger en lösning för den som är arbetslös för de saknar utbildning, säger hon.

Givetvis blir barnen påverkade och mår dåligt när det kan gå så långt ibland att det inte finns mat på bordet. Det finns inga pengar att köpa för och det utmynnar i oroligheter hemma och barnen drabbas hårdast. Föräldrarna kanske lånar en slant från någon bekant eller släkting men det är ingen långsiktig lösning.

Ja det här händer och då måste familjen vända sig till Socialen för att få ett bidrag. Men där är det stränga regler och finns något som familjen kan sälja, exempelvis en bil eller annat, så får de göra det i första hand. Ett lån för någon dag kan beviljas, uppger Karin Näsmark.

Finns inte en stabil ekonomi i hemmet så drabbas som sagt barnen på flera sätt. De blir splittrade och otrygga, mår dåligt och det blir svårigheter i skolan.

Kommunen gör en hel del för att få folk i arbete och samma sak med byggföretaget Attacus i Hammerdal. Där har man genomfört en genialisk lösning för att få arbetslösa till jobb. De driver egen utbildning  och praktik i fabriken och har plockat arbetslösa från Arbetsförmedlingen. Därmed finns möjlighet till arbete.

Att det råder brist på personal vid vårdinrättningarna i Strömsunds kommun är väl känt. Och för att få flera att utbilda sig till undersköterskor har Kommunen gått in med ekonomiskt stöd för den som vill läsa in examen. Det rör sig om 15 platser per år och den som studerar får göra det en dag i veckan under arbetstid med bibehållen lön.

Kulturskolan, som drivs genom Kommunens försorg, är gratis och därmed kan alla barn som är intresserade delta. Här kan både fattig som rik få fri undervisning.

Kommunens samlingslokaler har 0-taxa så den som vill arrangera något får tillgång till lokalen gratis. Bara att anmäla sitt intresse.

Karin Näsmark vill tillägga att inom vården saknas personal, men även om det finns folk som går arbetslösa måste de ha en utbildning för att få börja arbeta. Det är därför som Kommunen gör en storsatsning för att locka flera till yrket som undersköterska.

Sammanfattningsvis kan sägas att den stora orsaken till Barnfattigdom och ohälsa är att familjen saknar arbete. Då uppstår den totala otryggheten som i stor utsträckning drabbar barnen. Även om en hel del görs, inte minst från Kommunen, för att hjälpa de drabbade så är det mycket som fattas. Men trots svåra förhållanden i vissa hem så känner sig folk trygga med att bo i Strömsund.

 

 

affarsnyttnorr