Säkerhetskontroll vid Tingsrätten.

Säkerhetskontroll vid Tingsrätten.

Målet om misstänkt skottlossning i Backe upp i Hovrätten

nyheter

2017-10-3 Den misstänkta skottlossningen i Backe mot ett antal asylsökande för drygt ett år sedan går vidare till Hovrätten. En två dagars förhandling.

En far och son i Backe som är ägare till ett djurhägn intill hemmet upptäckte en sommarnatt att det var folk som försökte ta sig in till djuren. Efter flera uppmaningar om att de skulle lämna platsen, en grupp asylsökande,  uppstod en konfrontation där det i en anmälan påstås att far och son hade misshandlat några av de inblandade och till slut hade ett skott avlossats mot dem.

Vid tingsrättsförhandlingarna i våras blev far och son frikända men nu tas ärendet upp i hovrätten och ett nytt vittne till händelsen är också kallad.

Händelsen har uppmärksammats på bred front eftersom ingen polis skickades till platsen trots att de blev kallade. En händelse som har försvårat utredningen och Polisen har fått hård kritik. Den tekniska undersökningen på gården drog ut på tiden och därmed ledde inte förundersökningen av påstådda skottplatsen till något underlag för bevis.

Tingsrätten beslutade om en friande dom för både far och son. Det fanns inte tillräckliga bevis mot dem.

Affärsnytt Norr fanns på plats under en dag av tingsrättsförhandlingarna och där fanns en talesman för målsäganden, tre tjejer och en pappa samt ett gift par, som berättade om händelseförloppet. En berättelse som inte räcker som bevisning. Hans berättelse hade svagheter som påverkade trovärdigheten och dels saknades just teknisk bevisning från platsen för att ställa det bortom rimligt tvivel att pappan och sonen har gjort det de anklagades för.

Åklagaren har överklagat domen och nu i dag och i morgon tas ärendet upp i Hovrätten i Sundsvall. Det uppges att nu finns ett nytt vittne som har kallats.

affarsnyttnorr