Sarah, Bengt och Sofia.

Sarah, Bengt och Sofia.

LRF Konsult öppet hus i Strömsund

nyheter

2017-06-14 -Med Lokalkontoret i Strömsund kommer LRF Konsult närmare kunden. Det är uppskattat från båda håll säger Sofia Palmkvist som jobbar med fastighetsförmedling sedan snart sju år tillbaka.

Sofia som jobbar varannan vecka i Strömsund och varannan vecka i Östersund berättar att LRF Konsult är ett dotterbolag till LRF med huvudkontor i Stockholm. Företaget har ca 130 kontor fördelat över hela Sverige med cirka 1400 anställda. De har en bred kompetens inom Ekonomi & skatt, Juridik, Affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Företaget är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder.

I slutet av maj hade LRF Konsult i Strömsund öppet hus för allmänheten. Här bjöds på fika och ett 40-tal människor tittade in med funderingar och frågor.

-Kunderna har oftast rätt stor koll på vad vi sysslar med och de tycker att tillgängligheten är bra med ett lokalt kontor, säger Sofia.

Sarah Edvardsson som är jurist på Östersundskontoret fanns närvarande för att bland annat svara på frågor som rör generationsskifte av fastigheter.

-Ska barnen ta över eller ska man sälja och i det första fallet vilken typ av överlåtelse blir gynnsammast för båda parter.

– Vi har många spekulanter från södra Sverige också. Vi har bra priser på skog- och jordbruksfastigheter jämfört med södra delarna av Sverige och många köper här uppe bland annat för att få tillgång till jakt, säger Sofia.

 

Nu har teamet fått förstärkning av en ny medarbetare, Bengt Wiklander. Han sysslar i huvudsak med försäljning och värdering av skogs- och jordbruksfastigheter. Bengt finns också tillgänglig på Strömsundskontoret. Boka en tid med någon av rådgivarna på LRF Konsult så får du svar på dina frågor. Se kontaktuppgifter genom att klicka på företagets egen annonsbanner på www.affarsnyttnorr.se

affarsnyttnorr