Arkivbild och har inget med aktuella brottet att göra.

Arkivbild och har inget med aktuella brottet att göra.

Ligor från utlandet slår till

nyheter

2019-01-11 Brotten ökar och varierar från intrång och stöld i förråd, hus och hem men också IT-bedrägerierna ökar. För merparten av brotten står de västerländska ligorna för.

Nu har Svensk Försäkring tagit initiativet att en utredning skall kunna vara till hjälp för att få en grund att stå på beträffande brottsliga ligor som härjar i Sverige. Genom att kartlägga stölder och bedrägerier på ett sätt som efterfrågats. Utredningen skall försöka fånga upp vilka som utför brotten och varifrån ligorna kommer.

Det är ett faktum att brottsligheten ökar men att rättsväsendet klarar inte sin uppgift, framhåller Trygghetskommissionen.

Det framkommer att bedrägerier idag är västvärldens snabbast växande brottsform. Av de drygt 200.000 bedrägerier som anmäls årligen i Sverige visar dagens siffor på att runt 60 procent är IT-relaterade. Enlig Trygghetskommissionen fungerar de internationella stöldligorna som en välutvecklad affärsverksamhet enligt siffror från Brottsförebyggande Rådet.

Vad beträffar bostadsinbrott, stöld av verktyg, båtar och bilar sker de flesta brotten också av internationella ligor och stöldgodset fraktas ut ur landet.

 

affarsnyttnorr