Privat bild.

Privat bild.

Lärarutbildning på distans – framtidens modell

nyheter

2018-10-1 Elva elever från Jämtland deltar i distansutbildningen, snabbspår, vid Umeå Universitet. Åtta av dem är nyanlända kvinnor från Strömsunds kommun som bor bland annat i Gäddede, Hammerdal och Hoting. Umeå universitet är det enda som erbjuder utbildningen på distans.

Enligt ett pressmeddelande startar man idag ”snabbspår” för ett tjugotal utländska lärare vid Umeå universitet. Bland de blivande studenterna finns elva från Jämtland, därav åtta från Strömsunds kommun.

Det är sex lärosäten i Sverige som erbjuder snabbspår för lärare. Umeå universitet är det enda som erbjuder utbildningen på distans:

– Att erbjuda distansutbildning har visat sig vara ett framgångsrecept. Det gör att många nyanlända kan delta oavsett var de bor, säger Irene Sedlacek, samordnare vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Umeå universitet och Arbetsförmedlingen ordnar utbildningen

Elva personer från Jämtland deltar i utbildningen. Av dem är åtta nyanlända kvinnor från Strömsunds kommun som bor bland annat i Gäddede, Hammerdal och Hoting.

– Upplägget med distans ökar chansen att locka deltagare som bor på andra orter än universitetsorter. Flyttar man till studierna är det risk att studenterna bor kvar där efter utbildningen, säger Helen Hörnqvist, verksamhetssamordnare vid Arbetsförmedlingen.

Stor brist på lärare

Snabbspåret har erbjudits vid två tillfällen tidigare och totalt har 76 deltagare genomfört utbildningen. Genom snabbspåret är tanken att arbetsgivare lättare ska hitta lärare och förskollärare, som det råder stor brist på i dag.

affarsnyttnorr