Privat bild. Vasa Vind

Privat bild. Vasa Vind

Länsstyrelsens svar om vindkraftsprotesterna

nyheter

2017-09-21 Det blev protester om uppbyggnaden av vindkraftsparken i Åskälen utanför Hammerdal. Klagomål har inkommit till Länsstyrelsen från människor i vissa byar som känner sig överkörda.

Det är personer som bor i byarna kring Österåsen och runt Häggenås som protesterar mot beslutet om vindkraftsparkens placering i Åskälen. De har skickat in en protestskrivelse till Länsstyrelsen om tagna beslut att bygga den stora parken. Boende anser helt enkelt att beslutet skall rivas upp. De påpekar också att den information de skulle få aldrig blev som var tänkt.

De boende tycker sig ha fått för lite information, men några krav på informationsmöten finns inte efter att tillståndsgivningen är klar, enligt Erika Holgersson som är miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen. Hon tillägger att det är bolaget som skall ge information till de boende och så här säger hon till P4 Jämtland:

 – Vi har uppmanat bolaget att det är jätteviktigt att de håller information till närboende i det här området runt den planerade vindkraftparken.

Att det skall hållas samrådsmöten inför en tillståndsprövning är reglerat i lagen. Vilket innebär att när ett tillstånd är beviljat finns ingen skyldighet att hålla möten. Givetvis är det av största vikt att ägaren av vindkraftsparken informerar innan verksamheten kommer igång.

Med den här vägledningen kan det konstateras att en klagan från byborna inte leder någon vart.

affarsnyttnorr