IMG_0556

Nu stängs kopparnätet i Frostviken

nyheter

2018-05-28 En gammal epok går i graven när kopparnätet för den fasta telefonin i Frostviken stängs. Många drabbas eftersom den digitala anslutningen inte fungerar. Men förhoppningsvis går nu Kommunen in med extra investeringar så att flera hushåll kan anslutas digitalt.

Utvecklingen går framåt men alla medborgare får inte hänga med i samma takt som förändringar sker. Under den här veckan stängs kopparnätet för fast telefoni ned i bland annat Frostviken som har sett ut att drabbas hårt eftersom den digitala anslutningen inte är tillgängligt. Därför kommer Strömsunds kommun att fatta beslut om deras möjlighet till extra investering för att fler hushåll skall få möjlighet att anslutas.

Det har vart en besvärlig situation för många hushåll i byarna runt om i kommunen med att komma ut på telefon. Nedsläckningen av kopparnätet har i flera fall direkt varit livshotande för vissa människor i nödsituation när mobila telefonen saknat täckning. Bland annat i en by söder om Vattudalen fick en man hjärtinfarkt och paniken spred sig när familjen inte kunde larma ambulans. Den fasta telefonin var bortkopplad och mobilen gick inte att använda från platsen. Folk har protesterat över att Telia släcker ner kopparnätet innan det finns annan möjlighet att ringa.

Ett möte hölls på Folkets Hus i Strömsund för något år sedan där Telias företrädare mötte byborna som fick ventilera sina problem. Men om det gav några positiva resultat får vara osagt.

Ungefär 900 hushåll i byarna runt om i kommunen har varit drabbade av att Telia har släckt ner kopparnätet. Idag har flera av dem idag fått tillgång till fibernätet. Men Frostvikenborna kom inte med i samma takt i utbyggnaden eftersom det dragit ut på tiden där fiberdragningen inleddes 2015.

Tidtabellen sprack att hålla planen för Frostviken men nu har bredbandsbolaget ServaNet tagit fram ett förslag om snabbare möjlighet till lösning.

Är det nu så att Strömsunds kommun kan gå in med extra investering på 264.000 kronor så beräknas ytterligare elva hushåll vara anslutna 2018, för fast boende och fritidshus.

Den satsningen Skulle innebära att byarna Mittilia, Sör-Blåsjön och Vallåsen där hushållen beställt fiberanslutning kommer att få de om Kommunen går in. I Mesvattnet är det fyra av fem som blir anslutna.

Däremot görs den bedömningen att Ankarvattsliden, Blåsjösätern, Blåsjöfjället, Långviken, Vilrummet, Vallarna, Storön och Junsterforsen inte kan anslutningarna till en rimlig kostnad. Samma sak gäller för Jormvägen och Strömsvägen längs väg 342, med 14 beställningar av bredbandsfiber som i dagsläget inte kan förverkligas. Servanet håller på att titta på alternativa lösningar, till exempel hur nedgrävd fiber kan kombineras med trådlös uppkoppling via radiolänk.

Att kopparnätet släcks på många glesbygdsområden innan det mobila nätet fungerar verkar det vara svårt att få något konkret svar på. Trots att Telia mycket väl är medvetna om att flera hushåll kommer att finnas inom en gråzon en lång tid framöver.

Det sägs att alla har rätt till telefoni och Internetuppkoppling med en överföringshastighet på 10 Mbit/sekundenligt en förordning som kom att gälla från den 1 mars i år. De som bor på platser utan mobiltäckning kan anslutas via satellit, förutsatt att sikten är fri söderut. Om inte det fungerar är det i slutänden Post- och telestyrelsen som på begäran upphandlar en annan lösning och kostnaden skall inte överskrida 5 000 kronor för abonnenten.

Nu som först inväntas ett beslutet av kommunstyrelsen, som har möte i morgon tisdag, om tilläggsfinansiering för Frostviken.

affarsnyttnorr