stromsund

Kommunen bantar på utgifter och bidrag

nyheter

2019-03-14 Nu gäller det att Strömsunds kommun kan spara sig ur den ekonomiska krisen. Ansökningar till olika aktiviteter runt i Kommunen har behandlats och här har man dragit åt svångremmen ordentligt. I februari uppgavs ett minus för Kommunen på 26 miljoner kronor.

På grund av underskottet krävs besparingar och nu har flera ansökningar om bidrag fått avslag eller att summan kraftigt reducerats.

Slädhundstävlingarna Beaver Trap Trail i Norråker har ansökt om bidrag på 20.000 kronor men endast 10.000 kronor har beviljats.

Det extra årliga driftbidraget på 250 000 kronor till samlingslokaler som delats ut under några år slopas helt för 2019 och 2020. Extrapengarna har använts till luftvärmepumpar och annat som sparar energi.

Däremot kommer de ordinarie 1,4 miljoner kronorna till samlingslokaler att betalas ut.

Rossöns golfklubb har ansökt om 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag, här beviljades 5 000 kronor. Rossöns idrottsförening har ansökt om 20.000 kronor men får 10.000 kronor. Rossöns fiskevårdsområdesförening fick avslag på ansökan om 5.000 kronor som skulle användas till en ljudanläggning.

Strömsunds köpmannaförening fick nej på ansökta 15.000 kronor för att marknadsföra diverse arrangemang, Spöknatta, Påskparaden och ”Köpmannamarknaden”.

Det blev också avslag på Strömsunds ridklubbs ansökan om 5.000 kronor för marknadsföring.

Tåsjö IKs Korvloppet som är en skidtävling för barn hade ansökt om bidrag till marknadsföring men fick avslag.

Jämtland Härjedalens stövarklubb får däremot 10.650 kronor i bidrag till SM-tävlingen som skall arrangeras under oktober månad i Strömsund.

affarsnyttnorr