Foto: Tomas Ericson

Foto: Tomas Ericson

Klart för start – åtta nya lägenheter i Strömsund

nyheter

2019-09-11 Huset på Myrgatan 1 som har sex kontorsutrymmen ska nu byggas om till lägenheter. Dessutom blir det tillbyggnad av två lägenheter på vindsvåningen. Nu är upphandlingen klar och arbetet kan påbörjas i oktober om ingen överklagan görs.
Det råder brist på bostäder i Strömsund och Strömsunds hyresbostäder har tittat efter möjligheter att ordna flera lägenheter. Fastigheten som ligger intill korsningen Myrgatan – Ramselevägen som tidigare inrymt kontorslokaler kommer nu att byggas om till sex lägenheter dessutom byggs två lägenheter längst upp med takkupor.

Efter att upphandlingen nu är klar, tilldelades Jämtlands Bygg och Hantverk, kommer jobbet att ta sin början. Om allt går enligt planerna, utan överklagan, planeras att bygget startar i oktober och de åtta lägenheterna beräknas bli klara under mars 2020 enligt Strömsunds hyresbostäders vd Stefan Jönsson.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr