tn_stek

Kan bli gruvbrytning i Stekenjokk

nyheter

2018-05-9 Det kan bli omtag för gruvbrytning i Stekenjkk om Gruvbolaget Vilhelmina Mineral beviljas tillstånd. En satsning som skulle innebära intäkter och arbetstillfällen. Med gruvbrytning endast vintertid.

Tidigare bröts koppar i Stekenjokk men gruvan lades ner 1989. Att få tillstånd  att återuppta gruvbrytningen har varit aktuellt vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Men det har inte beviljats. Nu har Gruvbolaget Vilhelmina Mineral fört fram nya planer för att beviljas återuppta gruvbrytningen igen.  Ett arbete som endast skall utföras vintertid och där malmen sedan transporteras till Norge.

Det här är huvudinnehållet i de nya gruvbrytningsplanerna som bolaget nu skickar in till Bergsstaten i mitten av maj.

Till SVT uppger vice vd Jonas Dahllöf vid Vilhelmina Mineral att planerna är att endast bryta malm vintertid för att minska påverkan på rennäringen, för renarna finns inte i brytningsområdet då. Sedan kommer malmen att truckas till Norge.

Nu koncentrerar bolaget brytningen endast till den svenska sidan. Det innebär att det ursprungliga projektets omfattning minskar i verksamhet på den svenska sidan.

Det var i november som regeringen återförvisade frågan om brytning i Stekenjokk till Bergsstaten. Därmed revs Bergsstatens tidigare beslut upp. Bergsstaten hade sagt nej till brytning 2014 med hänsyn till den stora påverkan brytningen skulle innebära för rennäringen.

Svensk – Norskt samarbete

Nu har ett nytt hopp väckts hos företaget efter att regeringen bestämt att Bergsstaten åter skulle ta upp frågan. Därmed har ett gruvbrytningsalternativ   tagits fram. Förutsättningen är ett samarbete över gränsen.

Målet är att återstarta gruvorna i Joma (i Röyrvik kommun i Norge) och Stekenjokk. Tanken är att gynna så många intressenter som möjligt under många år, uppger Jonas Dahllöf vid Vilhelmina Mineral.

Möte i Strömsund nästa vecka

Nu ska Bergsstaten få in ett svar från gruvbolaget och sedan blir det en remissrunda, och först därefter kommer ett beslut av Bergsstaten om ett eventuellt tillstånd.

Men frågan är i högsta grad aktuell i de berörda kommunerna, där förhoppningarna är stora om nya jobb till glesbygden. Nästa vecka hålls exempelvis ett möte mellan bolaget och Strömsunds kommun.

 

affarsnyttnorr