Arkivbild. Heidi Sundelin rektor Hjalmar Strömerskolan.

Arkivbild. Heidi Sundelin rektor Hjalmar Strömerskolan.

Jobbat stenhårt för vindkraftsutbildning

nyheter

2018-01-31 Som Affärsnytt Norr skrev om för några dagar sedan så har Hjalmar Strömerskolan fått tillbaka utbildningen av vindkraftstekniker. Omstart blir det till hösten och det råder allmänt jubel, inte minst hos de som jobbat stenhårt för att få utbildningen.

Strömsund var först ut i Sverige med en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för vindkrafttekniker år 2007. Våren 2016 miste kommunen oväntat det statliga stödet och tvingades lägga ned utbildningen. Men med massor av hårt jobb från kommunledningen så kom det efterlängtade beskedet i förra veckan. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade den nya ansökan och gav Hjalmar Strömerskolan utbildningen tillbaka.

35 utbildningsplatser per år under fem år med start i höst, totalt kan det handla om 175 studenter. Skolan är en av få som blivit beviljad fem omgångar, stödet ges endast till utbildningar som är investerings- och anläggningstunga och kan uppvisa en stor och långsiktig efterfrågan. 

Stort rekryteringsbehov i branschen

Vindkraften i Sverige har de senaste åren vuxit stadigt och el genererad av vindturbiner uppgår idag till mer än tio procent av Sveriges elproduktion. Rekryteringsbehovet i branschen är fortsatt stort och nya arbetsområden växer hela tiden fram för vindkrafttekniker samtidigt som nya företag etablerar sig på marknaden.

–         Flera av branschföretagen har varit oroliga över att inte få tag på kvalificerad arbetskraft i framtiden och är väldigt angelägna att det kommer igång minst en utbildning i mellersta och norra Sverige, där behoven av arbetskraft är som störst. Därför känns det väldigt glädjande att vi nu kan starta upp utbildningen igen, säger rektorn Heidi Sundelin.

 

 

affarsnyttnorr