Jämtlandsgården riskerar böter på grund av bristande hygien

nyheter

2019-07-4 Livsmedelsverket riktar kritik mot slakteriet Jämtlandsgården i Hammerdal efter en inspektion som bland annat visade på dålig handhygien. I augusti ska bristerna ses över igen och om inte det har åtgärdats blir det böter.

Det uppges att bland annat har personalen inte alltid tvättat händerna och temperaturen vid desinfektion har varit för låg. Detta noterades vid en kontroll av Livsmedelsverket hos Jämtlandsgården i Hammerdal Nu krävs att slakteriet ska åtgärda problemen innan augusti annars blir det böter.

Enligt hämtade uppgifter har man tagit tag i problemen och till sin hjälp har man bland annat anlitat Anticimex som hållit hygienkurs med samtliga anställda.

Enligt Thomas Berglund-Sundqvists utsago gäller problemen en specifik station där man hanterar skinnet och enligt reglerna måste man iaktta noga handhygien med att tvätta händerna noga upprepade gånger under hanteringens gång.

Det sägs att innan de slaktade djuren går vidare tas prover och när de kommer till mottagaren sker ytterligare prover och inga klagomål har framkommit. Till Scan går mellan 70–80 procent av de djur som slaktas i Hammerdal.

Handhygien var den ena punkten som Livsmedelsverket hade synpunkter på men även att temperaturen varit för låg vid desinfektion med påföljd att bakterier förorenar slaktkropparna. Slakteriets produktionschef Thomas Berglund-Sundqvist har uppgett att det rådde olyckliga omständigheter vid tillfället kontrollen ägde rum. En del av verktygen som man fick påpekanden om var man just i färd med att byta ut.

I augusti kommer Livsmedelsverket tillbaka för att se om åtgärder har vidtagits. Om inte blir det rejäla böter för varje månad fram till ett godkännande.

affarsnyttnorr