Bild. Svenska Jägareförbundet.

Bild. Svenska Jägareförbundet.

Jägarens insats vid trafikeftesök på skadat vilt

nyheter

2018-10-16 Svenska Jägareförbundet uppger att drygt 5.000 jägare är organiserade för att täcka landets behov av trafikeftersök och ännu fler hundar. Det skall tilläggas att svenska jägare gör över 60.000 uppdrag årligen åt Polismyndigheten.

Jägarnas insatser för att minska viltets lidande vid viltolyckor är en av många samhällsnyttor som jägarna bidrar med. Men visste du att…

  • Svenska jägare gör årligen över 60 000 uppdrag åt Polismyndigheten, i syfte att minimera trafikskadat vilts lidande. Dessa jägare är samtliga anslutna till Nationella viltolycksrådet.
  • Varje uppdrag tar i genomsnitt 2,5 timmar.
  • Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage för denna verksamhet.
  • Uppdragen sker på både väg och järnväg.
  • För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar.
  • Rådjursolyckorna står ensamt för omkring 75 procent av alla viltolyckor.
  • För verksamheten tillhandahåller Svenska Jägareförbundet inte mindre än sju olika utbildningar inom eftersök.
  • Den största risken för eftersöksjägarna är trafikmiljön. Sänk därför hastigheten och visa hänsyn om du passerar en plats där jägare försöker utröna om ett vilt djur skadats eller inte.
  • Trafikanter som sammanstöter med vilda djur* är skyldiga att rapportera detta till Polisen via 112 och märka ut olycksplatsen.
  • På sajten www.viltolycka.se hittar du fakta och statistik över viltolyckor

Även om du inte själv jagar gillar du förmodligen jägare utan att själv veta om det…

*) Vilda djur enligt § 40 Jaktförordningen är: älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter, björn, varg, järv, lodjur och örn.

affarsnyttnorr