Bild: Stromsund.se

Bild: Stromsund.se

Inbjudan att lämna anbud: Namn nya Sporthallen

nyheter

2017-09-25 Nu är äntligen den nya sporthallen på plats och vi säljer rättigheterna till namnet på hallen. Blir det ditt företag som får äran? Lämna anbud senast 9 oktober 2017.

Under många år har vi haft en dröm om en ny sporthall i Strömsunds kommun. Nu står den där, färdigbyggd och redo att vara en mötesplats där glädje och gemenskap är i centrum. I vår kommun finns många olika typer av föreningar och vi hoppas att den nya hallen öppnar nya möjligheter till utveckling av deras aktiviteter.

Ni bidrar till utveckling

Vi är mycket stolta över alla små och stora företag i kommunen. Ni bidrar på många sätt till kommunens utveckling, ni skapar arbetstillfällen och ser till att vi blir en kommun som genomsyras av mod, framåtanda och gott entreprenörskap. Frågan om en ny sporthall har engagerat många av er, därför är vi givetvis extra glada idag när hallen är klar.

Ska ditt företagsnamn pryda hallen?

Vi säljer nu rättigheterna till namnet på hallen, pengarna ska gå till att sänka driftskostnaderna. Vi vill att ett lokalt företag som verkar i kommunen ska få sätta sitt namn på hallen. Vi tror att det bidrar till att skapa en stolthet över vår nya hall och de möjligheter den ger. Blir det ditt företag som får äran.

All information om hur du gör hittar du genom att klicka på länken. Anbudsunderlag ”Namnge Strömsunds nya sporthall”PDF

Välkommen med ditt anbud!

Stromsund.se

affarsnyttnorr