Arkivbild Be. Har ingen koppling till björnen i Norråker.

Arkivbild Be. Har ingen koppling till björnen i Norråker.

Hundra björnar är tilldelningen i år

nyheter

2018-06-26 Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över både förvaltningsmålet om 650 björnar och förvaltningsintervallet om 500-800 björnar. Årets tilldelning omfattar 100 björnar i Jämtland/Härjedalen.
Licensjakt på björn 2018 får utföras inom två huvudjaktområden i länet. Varje huvudområde är indelat i två delområden. Jakten får utföras från och med 21 augusti till och med 15 oktober 2018 och omfattar 100 björnar.

Syftet med licensjakten

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över både förvaltningsmålet om 650 björnar och förvaltningsintervallet om 500-800 björnar.

Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av björn för rennäringen.

Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten minska björnstammen i länet samtidigt som hänsyn tas till de övergripande nationella målen för björnstammens utveckling.

Antal patroner i magasinet för halvautomatiska vapen

Nytt för licensjakten på björn 2018 är att halvautomatiska vapen med stöd av licensjaktbeslutet får laddas med högst sex patroner. En patron får finnas i loppet samt fem patroner i ett magasin som är spärrat för fem patroner.

Kontakt 

Emma Andersson Vilthandläggare

affarsnyttnorr