Hundägare i Strömsund får skarp krtik

nyheter

2018-11-25 En hundägare i Strömsund får kritik från Länsstyrelsen efter att ha gjorde en kontroll i hemmet. Länsstyrelsen uppger att det brustit i skötseln av hunden. Ägaren har inte rastat hunden som sig bör. Vid en efterkontroll visade det sig att ägaren inte ändrat rutinerna.

När Länsstyrelsen krävde bättring hos hundägaren i Strömsund, att han skulle rasta hunden med jämna mellanrum, fick de höra hans version.

Han ville inte rasta hunden varken under dagen eller kvällstid eftersom han var rädd att den skulle bli påkörd i den tunga trafiken. Nu tar Länsstyrelsen i med krafttag.

När Länsstyrelsen gjorde en kontroll upptäckte de att ägaren brast i sin skötsel av hunden. Han gick inte ut med hunden tillräckligt ofta. Vid en uppföljning under hösten hade mannen inte gjort några förändringar.

Mannens försvar har varit att han rastar hunden ibland och det gör han på morgonen. Och ibland går grannens barn ut med hunden.

Nu är det upp till hundägaren, om hunden skall omhändertas eller om han skall ändra sitt beteende. Det är ett föreläggande enligt djurskyddslagen, skriver Länsstyrelsen:

”Hundar bör rastas minst var sjätte timme, valpar och äldre hundar oftare. Som hundägare måste man lösa rastningsfrågan på något sätt. Hunden skall rastas minst en gång per dag på annan plats.”

Länsstyrelsen komma att pröva frågan om omhändertagande av djur, och förbud att ha hand om djur, om inte djurägaren bättrar sig inom två veckor, uppger Länsstyrelsen.

affarsnyttnorr