Arkivbild Be.

Arkivbild Be.

Havsnäs Vindkraft AB överklagade – fick rätt av Regeringen

nyheter

2018-04-19 Havsnäs vindkraft AB överklagade formuleringen för ett nytt naturreservat i området vid Ritjelsberget till Regeringen och fick rätt. Anledningen var att Länsstyrelsen hade i december beslutat att bilda ett nytt naturreservat där innehållet satte käppar i hjulet för Vindparken med 48 snurror i området.

Det var i december som Länsstyrelsen i Jämtland beslutade att ett nytt naturreservat i närheten av Vindkraftsparken i Havsnäs skulle bildas. Något som överklagades av Vindkraftsbolaget,  som har 48 vindsnurror vid området, till Regeringen och nu har de alltså fått rätt.

Enligt överklagan uppger Havsnäs Vindkraft AB att de inte har något emot bildandet men att det finns vissa delar som man motsätter sig. Punkten om ”förbud för åverkan på bland annat mark och växtlighet” som Länsstyrelsen skrivit in måste ändras.

Vindkraftverken står inte inom det tilltänkta naturreservatet men däremot står flera av kraftverken mycket nära intill. Det skulle kunna innebära att snö och is kan slungas iväg in i reservatet och göra skada. Havsnäs Vindkraft AB skriver också att rotorblad och andra delar kan lossna och slungas iväg.

Regeringen har nu tagit upp frågan och tycker att Vindkraftsbolagets överklagan är rimlig. Därmed beslutas att regelverket för Ritjelsbergets naturreservat ska ändras.

affarsnyttnorr