Granskning: Detaljplan Strömsund

nyheter

2019-02-8 Granskning: Detaljplan, del av Salvian 2, Strömsund. Ett förslag till detaljplan har upprättats den 8 november 2018. Planområdet ligger i norra delen av Strömsunds samhälle, väster om Europaväg 45 (E45). Planområdet består av en gräsyta, gång- och cykelväg samt område för parkering.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att uppföra en veterinärklinink med försäljningsytor och restaurangdel samt område för centrumverksamhet (butiker, kontor, samlingslokaler, gym eller restauranger), delger Strömsunds kommun.

Planförslaget stäldes ut för samråd mellan den 17 december 2018 och 20 januari 2019. Miljö- och byggnämnden beslutade efter godkännande av samrådsredogörelsen 2019-01-31 § 5 att förslaget sänds ut för granskning.

Förslaget finns tillgängligt i kommunhusets reception, Storgatan 15 i Strömsund, mellan den 6 februari 2019 och den 6 mars 2019. Planförslaget finns också här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 6 mars

Eventuella invändningar eller synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till senast den 6 mars 2019 till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

affarsnyttnorr