tn_sam

Grannsamverkan slogs sönder

nyheter

2017-11-3 I Strömsunds kommun växte Grannsamverkan fram genom ideellt engagemang tillsammans med Polisen. Men allt slutade fungera efter Polisens omorganisation och folk är upprörda.

När Grannsamverkan drogs igång på olika orter exempelvis inom Strömsunds kommun var många engagerade. Genom Grannsamverkan fick folk snabbt information via bland annat ”telefonkedjor” där det snabbt rapporterades om inbrott, misstänkta bilar och personer som strök omkring hus och hem. Men med den nya Polisorganisationen så har allt fallit isär.

Visningsbilden är från tiden när Grannsamverkan i Strömsund bildades för ett antal år sedan.

Affärsnytt Norrs delaktighet i Grannsamverkan bestod i att ge kontinuerlig information på Hemsidan om händelser och iakttagelser som rapporterades in. Nu har vi tagit bort den informationsdelen eftersom inga rapporter kommer in.

Det här har aktualiserats av många länsbor. Varför slogs hela organisationen sönder i och med Polisens omorganisation. Hela länet var involverad i Grannsamverkan på den egna orten,  Ett ämne som togs upp i P4 Jämtland igår och Eivor Frestadius som bor i Sörviken uppgav att Grannsamverkan inte alls fungerar på samma sätt längre.

– Folk är uppmärksamma på ett sätt när det kommer kontinuerlig information, då är folk uppmärksamma men nu struntar man i det, säger Eivor Frestadius.

Enligt områdespolischef Jonny Jonsson, som kommer att ansvara för Grannsamverkan i Strömsunds kommun, är han medveten om att det inte varit lika aktivt nu på ett tag.

I den nya omorganisationen ligger ansvaret för grannsamverkan ute på områdespoliserna. Tidigare fanns det en samordnare för Grannsamverkan centralt för Jämtland/Härjedalen, Birgitta Persson, men nu har hon meddelat att hon kommer att sluta sin tjänst. Detta beslut tog hon efter  att hennes funktion som samordnare togs bort, utan att hon fått reda på vad hon skulle jobba med istället.

Biträdande regionpolischef Micael Säll Lindahl medger att det har funnits vissa problem i omorganisationen.

– Vi har genomgått en väldigt stor omorganisation där vi försöker organisera och sätta ihop arbetet på ett annat sätt. Och i det här jobbet har vi haft lite glapp, säger han till P4 Jämtland.

affarsnyttnorr