Fr v Arvid Mårtensson 14 år fick knas på cykeln å kunde inte tävla,  Tea Berglund 11 år, Mattias Nyholm 15 år och Linus Berglund 13 år.

Fr v Arvid Mårtensson 14 år fick knas på cykeln å kunde inte tävla, Tea Berglund 11 år, Mattias Nyholm 15 år och Linus Berglund 13 år.

Framtidsutsikter för en godkänd Crossbana

nyheter

2017-10-1 På Västerkälen utanför Strömsund byggdes en crossbana och för exakt 40 år sedan kunde första tävlingen genomföras. En flitigt använd bana men som nu har gjort sitt och fallit ur tidens krav. Den är för snabb och inte tillräckligt teknisk för tävlingar så nu är det dags för ombyggnad.

Här vid crossbanan på Västerkälen är det full aktivitet för att ta en sista koll på maskinen som snart skall användas i dagens tävling. De unga gör några träningsvarv runt och någon inser att det inte går att starta på grund av fel som uppstått.

Sigge Leidbring nyinflyttad från Kalmar.

Sigge Leidbring nyinflyttad från Kalmar.

DSC00098

En av cross-mammorna stod för mathållningen.

DSC00099

Och eldsjälen för crossbanan Patrik Johansson fick också en bit mat.

Intresset är stort och idag, lördag förmiddag, har föräldrar, Janne Ottosson, Ottossons Åkeri tillika förälder, Reaxcer och intresserade ledare samlats för att diskutera  en framtida ombyggnad av banan. Det är Peter Leidbring, nyinflyttad från Kalmar som håller i mötet, där sonen Sigge kör cross.

  • Det måste till en nystart nu för banan fyller inte måttet. Banan är utdömd på grund av att det går för snabbt och det finns inte ekonomi för en ombyggnad. Fyllnadsmaterialet är den största frågan, varifrån kan man ta fyllnadsgruset är ett av bekymren. I det här fallet är det nog Janne Ottosson som sitter inne med de stora kunskaperna om grustäkt och transporter och hur man går till väga för att komma åt de stora mängder grus som behövs.

Peter presenterar en skiss samt ett antal punkter på hur banan måste byggas om. För att nämna något så uppges ” banans största hopp, en platå med mellan 22-25 mteter mellan topparna och 3 meter hög”. Ja hela banan måste få en ordentlig upprustning och ombyggnad som innebär stora kostnader och var kan man finna finnansiärer.

Lena Johansson (s) fanns på plats och hon föreslog att i första hand söka bidrag hos Allmänna arvsfonden – EU-stöd och Bygdemedel. Och att vända sig till Richard Persson som ordnade pengar till konstgräs för fotbollsplanen i Tåsjö.

Engagemanget är verkligen stort och intresset hos de unga lyser i deras ögon på långt håll när det bär iväg. De fullkomligt älskar cross. Och oräkneliga timmar har lagts ner ideellt för att hålla sporten igång. Men som vid många andra tillfällen så är det ekonomin som sätter käppar i hjulet.

Vi får återkomma med en uppföljning hur det går för entusiasterna på Västerkälen.

affarsnyttnorr