Elisabeth Lindholm

Elisabeth Lindholm

Förbättrar återvändandeprocessen i Sverige

nyheter

2017-08-2 I juli startar Strömsunds kommun ett nytt projekt som fokuserar på att utveckla den svenska återvändandeprocessen för ensamkommande barn och unga.

–         I vår kommun har vi kommit långt i arbetet med återvändandefrågorna för ensamkommande. Genom det här projektet ska vi nu hjälpa andra kommuner att bli bättre, säger projektledare Elisabeth Lindholm i ett Pressmeddelande. 

I juli månad startar Strömsunds kommun projektet Barnens bästa vid återvändande. Migrationsverket står för huvuddelen av medfinansieringen. Inom ramen för Sveriges nationella program för återvändande har Strömsunds kommun även fått närmare tio miljoner kronor i medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Gemensamt ansvar

Asylprocessen för ensamkommande barn utan vårdnadshavare är ett gemensamt ansvar som delas mellan olika aktörer i samhället. Huvudaktörer är Migrationsverket och kommuner runt om i landet.

–         Även om Migrationsverket har det övergripande ansvaret för det gemensamma arbetet träffar de barnen i liten utsträckning, jämfört med aktörer inom kommunal verksamhet. Vi är en kommun som kommit mycket långt i arbetet med återvändandefrågorna för ensamkommande, säger projektledare Elisabeth Lindholm.

Öka kännedomen Syftet med projektet är att utveckla och förbättra den svenska återvändandeprocessen för ensamkommande barn och unga. Målet är också att öka kännedomen om vilka förutsättningar barn har i en återvändandeprocess.

–         Frågorna är särskilt viktiga eftersom antalet återvändande barn tros öka. I projektet ska vi arbeta med informationsspridning och stöd till andra kommuner. Det gör vi i samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Jämtland, säger Elisabeth Lindholm.

affarsnyttnorr