Bengt Olof Strand ordförande. Bild privat

Bengt Olof Strand ordförande. Bild privat

Folkets Hus i Hoting lever vidare tack vare frivilliga insatser

nyheter

2019-05-8 När det stod klart att Folkets Hus i Hoting försatts i konkurs klev ortsbor och folk i grannbyarna fram för att behålla fastigheten som en fortsatt samlingslokal. Nu har man nått målet.

Med gemensamma krafter har man nu kommit så långt att Folkets Hus är räddat som samlingslokal. På lördag kväll blir det invigningsfest med mat, underhållning och dans.

Folk har ställt upp i stort sett mangrant och flera har donerat pengar för att inte Folkets Hus skulle hamna i andra händer och kanske göras om till kontor eller bostäder. En ny ägare som inte hade något intresse av att behålla fastigheten som den brukats genom åren, en samlingslokal. Då beslutade några handfasta företagare och privata på orten att bilda en förening som skulle ta över. Den 1 april var det klart att ta över Folkets Hus i Hoting. En fin byggnad med kafeteria, danslokal och flera andra rum.

Bengt Olof Strandh som är ordförande för Hotings föreningshus ekonomisk förening uppger att nu har de nått sitt mål. Att de har kunnat ta över Folkets Hus och driva verksamheten vidare för just vad den varit, en samlingslokal.  I förra veckan blev det klart att de får en kommunal borgen på 300 000 kronor. Föreningens styrelse har gått igenom kommande kostnader, att förvärva och driva Folkets Hus. Nu har privatpersoner, företag och föreningar tecknat sig för andelar.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars att för innevarande år bevilja ett driftbidrag på 140 000 kronor.

Förutom medlemsavgifter vars storlek bestäms vid årsmötet nästa vårvinter så har föreningen andra intäkter på gång.

Biblioteket på Centralskolan är på väg att flytta till Folkets Hus vilket innebär att det kanske finns flera kommunala verksamheter som kommer att hyra in sig.

affarsnyttnorr