På plats finns arbetsledare Stefan som är anställd av Abrahamsson Bygg.

På plats finns arbetsledare Stefan som är anställd av Abrahamsson Bygg.

Flerbostadshus byggs i Hammerdal

nyheter

2019-04-29 Affärsnytt Norr besökte idag måndag Hammerdal och det påbörjade arbetet med Strömsunds Hyresbostäders flerbostadshus. Arbetet har just påbörjats där Abrahamsson Bygg är byggherre.

Ortens befolkning ökar och därför måste nya bostäder byggas. Ett husbygge som ger positiva vibrationer för orten om Strömsunds kommun.

Stefan Jönsson vd för Hyresbostäder berättar att nybygget av Strömsunds Hyresbostäders flerbostadshus i Hammerdal skall få en speciell prägel av utveckling och framtidstro. Därför kommer barnen från Åshagens förskola att symboliskt ta första spadtagen den 3 maj klockan 10.00.

Stefan Jönsson hälsar välkommen till evenemanget.

affarsnyttnorr