Privat bild.

Privat bild.

Får man rätta kontakten med person i burka

nyheter

2018-08-8 Burka eller inte i skolan och arbetslivet är ett ämne som ser ut att vara svårt att få en lösning på. På Hjalmar Strömerskolan diskuteras just frågan om heltäckande slöja. Biträdande Rektor Peter Wilhelmsson vill se att skolan får ett tydligare förhållningssätt i frågan.

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund följer Skolverkets riktlinjer om heltäckande slöja. Dessa ger möjlighet till förbud i vissa enskilda fall, där heltäckande slöja väsentligt försvårar undervisningen. Det vi framförallt behöver är att förtydliga vilka situationer detta gäller menar Biträdande Rektor Peter Wilhelmsson.

– En hel del av undervisningen bygger på kommunikation mellan lärare och elever. Där kan det bli komplicerat om man är heltäckt, säger han. Också där det finns säkerhets- och hygien skäl är det inte möjligt att ha heltäckande slöja, enligt Wilhelmsson.

Frågan är inte ny utan har varit aktuell under en längre tid i samhällsdebatten, som arbetsgivare vill man givetvis ta emot en person som visar ansiktet och går att kommunicera med.

Även på Hjalmar Strömerskolan har man fått hantera konkreta situationer. Förra läsåret var det t ex en arbetsgivare på en praktikplats som lyfte att det inte fungerar med heltäckande slöja i den verksamheten. Man kom då efter dialog gemensamt överens om att eleven inte skulle ha heltäckande slöja på praktiken.

I Skolverkets riktlinjer står det att det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja på grund av diskrimineringsbestämmelser. Men i vissa enskilda fall finns det utrymme för att förbjuda heltäckande slöja.

Det är läraren som måste avgöra om klädseln väsentligt försvårar kontakt och samspel med eleven. Detsamma gäller vid praktik i arbetslivet, där arbetsgivaren avgör vad som gäller.

Peter Wilhelmsson tycker att Skolverkets riktlinjer skulle vara tydligare, men han ser redan idag möjligheten till förbud mot heltäckande slöja på skolan i specifika situationer. Det finns utrymme för läraren och avgöra om samspelet fungerar med en elev som täcker sitt ansikte. Utgångspunkten måste vara att undervisningen ska fungera på ett tillfredställande sätt.

I skolledningen fortsätter man att jobba med frågan och kommer även ta upp den med personalen inför det nya läsåret.

affarsnyttnorr