Utvisningshotade familjen Jafari. Bild privat.

Utvisningshotade familjen Jafari. Bild privat.

Familj i Hoting utvisas till förföljelse och vanmakt

nyheter

2018-04-4 Livet för olika människor tar sig olika uttryck. Vissa får leva i lugn och harmoni medan andra jagas på flykt. En flyktingfamilj från Afganistan som bor i Hoting har ansökt om att få stanna i Sverige men nu har Migrationsverket avslagit ansökan som innebär utvisning till hemlandet. Ett land där det råder våld och förtryck.

Elisabeth Björklund är kyrkoherde för Ström-Alanäs församling och hon berättar om familjen Jafaris situation:

– Jag har i dag fått veta att familjen Jafari har fått avslag på att stanna i Sverige. De har varit uppe i Migrationsdomstolen i Luleå för några veckor sedan och nu har de fått beskedet – avslag. Vår diakon Eva Eliasson fick tillåtelse att vara med och prata i Migrationsdomstolen. Familjens juridiska ombud ska överklaga fallet, så att de får en ny prövning. Får de då nej utvisas de till Afghanistan med den risk det innebär eftersom de blivit döpta och konverterat till den kristna tron.

I världen idag finns många människoöden som vi nog oftast väljer att inte riktigt ”ta in”. Men då och då kommer vi i kontakt med någon vars öde vi berörs av och som vi tar till våra hjärtan.

I Hoting bor familjen Jafari, som efter en lång och farofylld väg nådde Sverige och – som de tänkte- ett tryggare och lugnare liv. Från våldets Afghanistan kom de via Iran till Sverige för drygt två år sedan. Förhoppningen var att kunna ge de tre barnen ett bra liv.  I höstas valde familjen att konvertera till den kristna tron och lät döpa sig. Redan i Iran hade mannen haft kontakt med kyrkor genom sin arbetsgivare och beskriver sig själv redan som kristen innan han tog steget fullt ut. I och med att de öppet visar sin kristna tro riskerar de att råka ut för förföljelse om de utvisas till Afghanistan.

Tillsammans med familjen önskar jag nu inget högre än att den ska få en ny prövning i Övermigrationsdomstolen och att utslaget ska bli att de får stanna i Sverige.  

Elisabeth Björklund

Under tid har Affärsnytt Norr följt många utsatta flyktingar som kommit till Strömsunds kommun. Gjort insamling av skor, kläder, leksaker och barnutrustning till deras hjälp. Några har hittat sitt hem i bland annat Backe och Hoting och önskar att få stanna kvar. Flera av dessa familjer har lyckats i sin nya tillvaro medan andra har drabbats av utvisningsbeslut, som familjen Jafari i Hoting. Vi kommer att följa händelseutvecklingen för denna familj genom information från Elisabeth Björklund.

Barbro Ericson

                                                                     

affarsnyttnorr