Foto Affärsnytt Norr

Foto Affärsnytt Norr

Extra fart på fiberutbyggnad

nyheter

2017-02-18 Nu har de viktiga pengarna kommit Strömsunds Kommun tillhanda och till våren blir det fart på utbyggnad av fibernätet. En nöjd Susanne Hansson kommunalråd berättar nyheten.

I början av 2016 skickade kommunen in ansökningar om bidrag från Landsbygdsprogrammet, som består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Och till slut kom pengar som skall gå till utbyggnad av fibernätet. Som glesbygdskommun är Strömsund beroende av bidrag för att få till stånd en stor fiberutbyggnad.

Men enligt Susanne Hansson kommunalråd så tog det lång tid innan bidraget kom men nu skall det bli fart på fiberutbyggnaden utlovar hon.

Vi har byggt ut nätet söder om Hammerdal upp till Hoting. Ny bygger man ett nät utifrån det stomnätet, berättar hon.

Strömsunds fibernät byggs av Servanet, där Strömsunds kommun tillsammans med flera andra kommuner i Norrland är delägare.

– Marknadsintresset var svalt när vi ville få igång fiberutbyggnaden, så vi beslutade oss för att ta tag i det själva för att få en utbyggnad. Därför blev vi delägare i Servanet, säger Susanne Hansson.

affarsnyttnorr