Bilden tagen på 18 meters höjd från montörens arbetskorg.

Bilden tagen på 18 meters höjd från montörens arbetskorg.

Ett lyft för EOns ledningar

nyheter

2018-04-24 Nu satsas stora pengar för att vädersäkra EOns elledningar mellan Alanäset och Gubbhögen. Dessutom kommer att läggas jordkabel i Gubbhögen, Siljeåsen och Ringvattnet. Arbetet beräknas vara klart i oktober.

 

Lena Berglund och

Lena Berglund och Fredrik Blomberg från EOn

EOns elledning på sträckan mellan Alanäset och Gubbhögen har haft problem med  återkommande strömavbrott och nu satsas stora pengar för att få en väl fungerande strömförsörjning. Problemet har varit att de gamla ledningarna varit oisolerade och inte klarat av nedfallna kvistar och träd. Nu monteras  vädersäkra ledningar .

tn_DSC00315

På ungefär 18 meters höjd kopplas nya ledningar in på fräscha stolpar.

Vi hoppas att de här åtgärderna ska minska och förbättra läget, säger Eons  regionchef Lena Berglund, och tillägger:

-Upprustningen i Strömsunds kommun har varit högt prioriterad eftersom det varit många strömavbrott och ”det har givetvis inte gått mig obemärkt förbi, det skall givetvis fungera” säger hon. Nu satsas det miljoner för att få en stabil elförsörjning med vädersäkra luftledningar och jordkabel.

EOn gör nu en storsatsning i både Västernorrland och Jämtland, bara i det här länet läggs 38 miljoner kronor på att vädersäkra ledningar.  Sträckan Alanäset – Gubbhögen, sju kilometer, skall samtliga stolpar bytas och  nya ledningar upp. Det här arbetet beräknas vara avklarat under maj månad, uppger Lena Berglund och tillägger:

– Det har varit besvärligt med många strömavbrott men från januari har det faktiskt varit lugnt.

tn_DSC00304

Vädersäkrad elledning.

När ledningen är isolerad kommer den att stå emot både nedfallna kvistar och träd och dessutom kommer inte ledningarna att slå ihop och vålla kortslutning.

Varför gräver ni inte ner alla ledningar?

– I och med att jobben projekteras tar man fram faktauppgifter om markens struktur. Där det finns berg eller andra hinder och det måste sprängas då drar man istället luftledning. Jordkabel är också betydligt dyrare men i tätorter är det den som gäller. Dessutom är det svårare att komma åt fel som uppstår på en jordkabel, uppger Lena Berglund.

Härnäst kommer Gubbhögen, Siljeåsen och Ringvattnet att få jordkabel och den gamla luftledningen tas bort.

På sträckan mellan Alanäset och Gubbhögen är det två arbetsgrupper som jobbar, en maskinförare och en montör i varje. Enligt entreprenör Magnus Carlsson från Hammarstrand, har jobbet blivit en del försenat på grund av all den snö som fallit.

-Men däremot är det ingen tjäle i marken så det har gått bra att gräva stolphålen. Givetvis blir det färre stolpar som kommer i marken vintertid, ungefär fyra stycken på en dag, medan det åtminstone blir det dubbla när det är barmark, uppger han.

Stolparna återvinns

Samtliga stolpar som tas upp går till värmeverk ner över landet. De gamla stolparna var behandlade med skydd av kreosot men den blandningen används knappast idag. Nu är det miljövänligare, en sorts saltlösning som används som skydd mot röta.

Fakta om arbetet i de utsatta områdena:
Alanäset – Gubbhögen 7 km isolering av luftledning och klart i maj.
Alanäset – 8 km kabel. Klart oktober.
Gubbhögen och Siljeåsen – 9 km jordkabel samt Ringvattnet 2 km. Klart oktober.
Därefter fortsatt luftarbete längs landsvägen. Ca 7 km.
Hela arbetet beräknas klart till årsskiftet. Totalsumma 10 miljoner kronor.

Totalt investerar E.ON ca 60 miljoner kronor under 2018 i elnätet i Jämtland varav 38 miljoner i Strömsunds kommun.

 

 

 

 

 

affarsnyttnorr