EOn svarar på vår artikel om elavbrott

nyheter

2017-12-26 Lena Berglund på EOn har läst Affärsnytt Norrs artikel om alla elavbrott som gör folk desperata. Senaste stora avbrottet var den 20 december. Hon ger en förklaring som ni läsare kan ta del av.

EOns kunder drabbades onsdagen den 20 december av ett större avbrott som drabbade ca 1600 kunder i Strömsund och Dorotea i ca tre timmar. Det felet berodde enligt vår tidiga utredning på fel i ställverket i Hoting.

Under året har vi haft en mängd problem i Lövberga, Alanäset med flera områden. De bakomliggande orsakerna är flera. De allra flesta är orsakade av olika väderfenomen. Både snölast på ledning, hårda vindar som fäller träd på ledning men också åska. 2017 var enligt SMHI ett åskrikt år i området. Ett åsknedslag kan orsaka ett fel på elledningen som märks först några dagar senare när kanske solen skiner och det är lugnt väder.

Vi har också haft fel på isolatorerna som håller ledningen på plats i stolpen, i det nya regionnätet mellan Hoting och Strömsund. Det här är särskilt beklagligt då ledningen är nybyggd och vi hade stora förhoppningar om att det skulle minska och inte öka antalet avbrott.

Vi har också haft fel i fördelningsstationen i Hoting. Skyddsfunktioner i ställverket har inte fungerat och kopplat bort på fel nivå. Slutligen har några avbrott berott på överliggande nät som är utom vår kontroll.

För att minska avbrotten så arbetar vi som sagt intensivt just nu. Fram till år 2020 satsar E.ON en miljard kronor på att vädersäkra elnäten här i Norrland genom att gräva ner en del ledningar och isolera luftledningar. Dessutom investeras 450 miljoner kronor på att förstärka regionnäten. Hela E.ONs nät ska vara vädersäkrat senast år 2023.

Vi bygger även om ställverket i Hoting och sätter in fler brytare vilka säkerställer elleveransen och gör det möjligt att mata strömmen från två håll, vilket minskar risken för avbrott. Arbetet i ställverket ska vara klart i april 2018.

Man ska dock komma ihåg att vi inte kan komma ifrån avbrott helt. Men vi kommer genom åtgärderna att minska antalet samt längden på dessa.

För drabbade kunder så har E.ON infört ett nytt kundlöfte som innebär att vi varje månad följer upp vilka kunder som drabbats av mer än elva oplanerade avbrott de senaste 12 månaderna och som varat mer än tre minuter per gång. Har det hänt behöver kunden inte betala någon fast avgift för kommande månad och så vidare varje månad till felantalet minskat. Det kan kännas som en klen tröst när allt man vill ha är en fungerande leverans, men det blir trots allt en kraftigt minskad kostnad på elräkningen från oss.

Som sagt, vi beklagar verkligen störningarna och hoppas att 2018 blir ett mycket bättre år med färre avbrott.

Lena Berglund Regionchef Nord

lena.berglund@eon.se

0730 859675

 

affarsnyttnorr