tn_DSC04296

En skamfläck för vackra Alanäset

nyheter

2018-06-7 Det finns något som heter ”utan personligt ansvar” och så kan man uttrycka sig om ägaren av denna fallfärdiga fastighet i Alanäset. En följetong som aldrig får något slut.

Så här skrev Affärsnytt Norr på websidan den 15 juli 2016, för då var det beslutat att den 28 oktober innevarande år skulle fastighetsägaren se till att huset var rivet och bortforslat men än har inget hänt och nu faller huset sönder bit för bit och folk i byn känner sig maktlösa. Vad går att göra när ägaren inte tar sitt ansvar.

tn_DSC04299

Hyreshuset i Alanäset ramlar sönder bit för bit men ingen tar på sig ansvaret att riva och forsla bort det. Ägaren vägrar, han är utan pengar och Kommunen får inte gå in och utföra rivningen. Fotot är taget nu i juni.

Så här skrev vi den 15 juli 2016: Den här fastigheten i Alanäset har varit en skamfläck för den vackra byn under många år. Första gången Strömsunds kommun tog tag i ärendet och uppmanade ägaren till åtgärd var 2009 och än har inget hänt.

–  Jo det är ett ärende som vi drivit sedan 2009. Ägaren håller sig undan, följer inte våra uppmaningar och saknar medel för att kunna åtgärda, uppger Håkan Bredin på Strömsunds kommun.

Affärsnytt Norr blev kontaktad av en bybo som ville att vi skulle kolla vad som händer med det anskrämliga hyreshuset, före detta pensionärshemmet, i Alanäset.

Enligt Kommunen har han fått minst ett 15-tal skriftliga uppmaningar att göra något åt fastigheten. Några skrivelser har ägaren besvarat, bland annat har han uppgett att det saknas ekonomi att riva. Men de flesta skrivelserna har han inte ens gett svar på och de rekommenderade breven hämtas inte ut. Och fortfarande har ingenting hänt och nu meddelar man från Strömsunds kommun att fastigheten skall vara riven före 2016-10-28. Därefter görs en besiktning och är ingenting åtgärdat blir det rättslig påföljd.

Kommunen med bakbundna händer

2018 06 05 åter kontakt med Håkan Bredin eftersom byborna påpekar att nu faller huset sönder bit för bit och är en fara. Bredin är lika uppgiven nu som vid föregående samtal. Ingenting händer och om ärendet skulle överlämnas till Kronofogden och de verkställer rivning på den försumliges bekostnad, kommer de i första hand att undersöka om det finns ekonomisk täckning för deras insats Men det finns inga pengar hos ägaren och därmed händer ingenting.

Kommunen går inte in och river utan att politikerna fattar beslut om verkställande, det är frågan om ganska ansenliga belopp, uppger Bredin. Att skattebetalarna skall stå för rivningskostnaden för en fastighet som ägs av en privatperson är heller inte rätt, tillägger han.

Det här innebär att man står med bakbundna händer, trots att fastigheten rasar och är en fara för allmänheten.

affarsnyttnorr