eldningsforbud

Eldningsförbud i hela Jämtlands län

nyheter

2018-06-2 Räddningstjänsten i Jämtland meddelar att eldningsförbud råder i länet från kl 18.00 ikväll den 2 juni 2018 och tillsvidare. Förbudet gäller eldning utomhus samt att göra upp eld och grilla på marken.

Eldningsförbud införs i hela länet från och med 2 juni 2018 klockan 18.00 och gäller tillsvidare, dock längst till 31 augusti 2018. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på marken. Bakgrund till den tillfälliga föreskriften är att det i dagsläget råder mycket stor risk för brand i skog och mark i större delen av Jämtlands län.

Bedömning av behovet av ett eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd mellan Länsstyrelsen, Jämtlands räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Åre.

Vid eldningsförbud

 • Är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar.
 • Är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
 • Är grillning endast tillåtet vid permanent (ej tillfälligt) iordningställda grillplatser byggda av betong, sten eller liknande samt i grillar på egen tomtmark, ej i engångsgrillar på marken.
 • Rekommenderas det att inte röka i skog och mark och ej kasta fimpar ute.
 • Rekommenderas det att inte arbeta med maskiner, i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång. Det gäller motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera.

Grilla säkert

 • Ha alltid vatten i närheten när du grillar. Du kan då släcka eller begränsa eventuell spridning med en trädgårdsslang eller vattenkannor med stril.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täcka över den med jord.
 • Kontrollera efter några timmar att brasan är släckt ordentligt.

Relaterad information

Räddningstjänsten i Jämtland meddelar att eldningsförbud råder i länet från kl 18.00 ikväll den 2 juni 2018 och tillsvidare. Förbudet gäller eldning utomhus samt att göra upp eld och grilla på marken.

Eldningsförbud införs i hela länet från och med 2 juni 2018 klockan 18.00 och gäller tillsvidare, dock längst till 31 augusti 2018. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på marken. Bakgrund till den tillfälliga föreskriften är att det i dagsläget råder mycket stor risk för brand i skog och mark i större delen av Jämtlands län.

Bedömning av behovet av ett eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd mellan Länsstyrelsen, Jämtlands räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Åre.

Vid eldningsförbud

 • Är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar.
 • Är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
 • Är grillning endast tillåtet vid permanent (ej tillfälligt) iordningställda grillplatser byggda av betong, sten eller liknande samt i grillar på egen tomtmark, ej i engångsgrillar på marken.
 • Rekommenderas det att inte röka i skog och mark och ej kasta fimpar ute.
 • Rekommenderas det att inte arbeta med maskiner, i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång. Det gäller motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera.

Grilla säkert

 • Ha alltid vatten i närheten när du grillar. Du kan då släcka eller begränsa eventuell spridning med en trädgårdsslang eller vattenkannor med stril.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täcka över den med jord.
 • Kontrollera efter några timmar att brasan är släckt ordentligt.

Relaterad information

affarsnyttnorr