Här i Gäddede blomstrar tillvaron när GELAB satsar.

Här i Gäddede blomstrar tillvaron när GELAB satsar.

Det går lysande för GELAB i Gäddede

nyheter

2017-11-29 Ett glädjebesked till personer i Strömsunds kommun och Frostviken i första hand. GELAB har i dagarna fått en order på 70 miljoner kronor. Det genererar 10 till 20 nya arbetstillfällen.

Företagets vd Fredrik Dyfverman uppger i ett pressmeddelande att den nya ordern kan innebära mellan 10 och 20 nya jobb vid företagets anläggningar i Gäddede och på Frösön. Den nya ordern är på 70 miljoner kronor och en glädjefaktor för många som får jobb. GELAB är en förkortning av Gäddede Elektronik AB.

Denna order,  som löper på flera år, värderas i första fasen vara värderad till 70 miljoner. Det garanterar jobb flera år framöver.

Samarbetsavtalet med Inresol AB, som är ett svenskt Green-Tech företag, innebär att tillverka kompletta elektroniksystem och kablage till en ny portabel biobränslegenerator för el- och värmeproduktion.

s

affarsnyttnorr