Arkivbild Be.

Arkivbild Be.

Destination South Lapland – läggs ned

nyheter

2018-10-23 Det var 2011 som Strömsunds kommun i samarbete med Vilhelmina, Dorotea och Åsele skulle utveckla besöksnäringen. Två bolag startades, Destination South Lapland och South Lapland Eco Invest. Men nu läggs projektet ned.

Tanken var att de två kommunägda bolagen skulle finna långsiktig utveckling inom turist- och  besöksnäringen. Men i grund och botten var det meningen att med tiden skulle bolagen gå över i privat ägo. Kommunerna skulle inte vara ägare utan bara vara en språngbräda. Nu har man med tiden insett att det var svårare än tänkt att någon privat tar vid och därför har kommunerna beslutat att lägga ned projektet.

Det går att säga att kommunerna gjort vad som går att göra och trots att planerna inte gick i lås så anses det inte vara ett misslyckande. Men givetvis hade de inblandade sett fram emot en fortsättning och att det funnits någon privat aktör som tagit vid.

tn_stek

Något positivt har i alla fall satsningen inneburit, man har genom marknadsföring fått flera turister att åka Vildmarksvägen. Och det innebär givetvis en viss positiv effekt i kommunerna när besökssiffrorna ökar. Efter den här sträckan bjuds man på en mångskiftande natur som inte minst utländska turister anser vara helt unik i sitt slag.

affarsnyttnorr