Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.
Foto Be

Susanne Hansson kommunalråd Strömsund. Foto Be

Debattartikel – Lägg inte ner NÄVA i Strömsund

nyheter

2019-06-14 När landstinget byggde hälsocentralen i Strömsund inleddes ett samarbete med kommunen om vårdplatser. Syftet var att minska trycket på länssjukvården och att våra kommuninvånare skulle kunna få mer avancerad vård på hemmaplan.

Vi socialdemokrater i Strömsunds kommun känner därför stor oro när Regionen, med Centerpartiet i spetsen, ifrågasätter denna verksamhet.

Som den glesbygdskommun vi är med långa avstånd behöver vi ha kvar Näva i Strömsund. Vi behöver även utveckla verksamheten så att patienterna kan få mer vård i Strömsund och undvika långa resor när de inte är nödvändiga. Under valrörelsen 2018 var budskapet från Centerpartiet att servicen skulle flytta närmare medborgaren. Ett löfte som man nu verkar ha glömt!

När Regionens ekonomiska problem har genomlysts har det tydligt framgått att de största kostnaderna återfinns på sjukhuset i Östersund. Länge har man pratat om att utveckla primärvården i kommunerna för att avlasta sjukhuset. En nedläggning av Näva vore att gå åt helt fel håll i denna ambition. Det är varken bra för ekonomin eller för patienterna.

För att klara uppgiften behöver Regionen samverka med kommunerna. Men samverkan handlar om att göra saker tillsammans. Att föra dialog och skapa utrymme för delaktighet och inflytande. Vad gäller Näva har Strömsunds kommun fått läsa i tidningen om Regionens planer. Det är anmärkningsvärt och undergräver förtroendet för vidare samarbete.

Vad hände med Centerpartiets närodlade politik?

Så skriver Socialdemokraterna i en debattartikel.

 

affarsnyttnorr