Brister i brandsäkerheten på Vattudal

nyheter

2017-11-21 Vid en inspektion av brandsäkerheten på Vattudalsskolan i Strömsund kunde konstateras ett antal brister som omgående skall åtgärdas.

I och med att det finns brister i brandsäkerheten vid Vattudalsskolan i Strömsund så har Kommunen ålagts att åtgärda påpekade fel innan utgången av januari månad.

Bland de uppräknade punkterna finns:  Det måste till ytterligare en utrymningsväg/nödutgång från bildsalen i en av skolans byggnader.

Här måste det också installeras automatiskt brandlarm och dessutom ett utrymningslarm som kan startas manuellt.

Det kräver Jämtlands räddningstjänstförbund som uppdagade bristerna vid tillsynsbesök.

affarsnyttnorr