Skolchef Lars Thorin
Foto: Gerd Sjöberg.

Skolchef Lars Thorin Foto: Gerd Sjöberg.

Brist på utbildade lärare i Strömsund

nyheter

2019-01-18 Det har under många år varit brist på utbildade förskollärare i Strömsund och inte är läget bättre idag. Inom förskola och barnomsorg är det få som har utbildning och behörighet. Därför får skolledningen i vissa sammanhang placera om personal för att höja kompetensen på en annan avdelning.

Skolchef Lars Torin i Strömsund vill ha en mix av personal där det skall ingå utbildade förskollärare med kompetens tillsammans med personal som saknar lärarutbildning. Då måste man göra viss rockad ibland för att finna smidiga lösningar på problemen. Man flyttar personal från en avdelning till en annan eller mellan olika förskolor, just för att höja kompetensen.

Men det är inte alltid som föräldrarna tycker om den lösningen. De tycker det är fel att flytta fast utbildad personal från en grupp som fungerar väldigt bra till en annan grupp.

Lars Thorin förklarar varför personal flyttas, som i det här fallet på en förskola i Strömsund. Skolan arbetar för att ta fram bra lösningar för att ge barnen pedagogisk bra utbildning:

-I Strömsunds kommun har vi 22 procent behöriga förskollärare och ungefär 50 procent av barnskötarna är utbildade. Det betyder att ca 60 procent av personalen har utbildning för att jobba med barn, antingen som barnskötare eller förskollärare och 40 procent saknar utbildning. Vi har 1/3 förskollärare och 2/3 barnskötare i vår verksamhet. På en del förskollärartjänster jobbar också utbildade barnskötare. Då kan vi ibland behöva flytta runt personal för att öka likvärdigheten mellan våra avdelningar.

Kvalitén minskar i och med att det finns för få utbildade lärare och det är av den anledningen som skolledningen måste styra om ibland. Antalet utbildade förskollärare i landet ligger i medeltal på 48 procent jämfört med Strömsunds kommun där 60 procent har behörighet. Därför gör skolan vissa omplaceringar för att uppnå satta mål.

– Så har vi gjort vid någon av förskolorna, vi vill helt enkelt styra upp kvalitén, säger Thorin

Att föräldrarna protesterar vet skolchefen om och han har gett dem information om varför.

– Jag kan inte informera om enskilda personalärenden till en vårdnadshavare. Det tar vi internt och då är det förskolechefen som pratar med de inblandade i personalen.

-Vårdnadshavarna har fått information om att förskolechefen kan göra så och att syftet är just att få en ökad likvärdighet i förskolan. Däremot har de inte fått information om varför vi flyttar just den personal och orsakerna till det.

Om de är missnöjda med verksamhetens kvalitet kan de lämna in skriftlig synpunkt och klagomål via kommunens hemsida, uppger skolchef Lars Thorin.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr