Arkivbild från en av träffarna i Strömsund med norsk-svensk delegation.

Arkivbild från en av träffarna i Strömsund med norsk-svensk delegation.

Bra lösning – Norska poliser löser svenska polisbristen

nyheter

2017-11-18 Svenska Dagbladet har tagit upp det framtida samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige. Ett norskt samarbete som i första hand ger stöd till befolkningen i Strömsunds kommun och i synnerhet Frostviken.

Arbetet med att få till stånd ett gränsöverskridande samarbete med den norska polisen har Affärsnytt Norr fått följa från dag ett när Göran Bergström, dåvarande närpolischef i Strömsund, tog initiativ till en träff med berörda myndigheter  i Strömsund. Och som vi också nämnt, så hamnade ärendet i en skrivelse till Regeringen där Justitiedepartementet gav Polismyndigheten uppdrag att arbeta fram ett förslag.

Strömsunds kommun som består av stora vidsträckta områden har folk i bland annat Frostviken haft en påfrestande tillvaro när Polisen tillkallats. Oftast finns ingen polis närmare än Östersund vilket betyder 24 mils enkel resa och flera timmars väntan. Att jämföras med stöd av den norska polisen som finns inom någon mils avstånd.

I en skrivelse till regeringen ber polisen om fler möjligheter att samarbeta med norsk och finsk polis, något som skulle kunna lösa polisbristen på många håll i glesbygd.

Därmed gav Justitiedepartementet i somras polisen i uppdrag att skicka förslag på hur myndigheten kan utveckla samarbetet med polisen i Norge och Finland. Nu har rapporten färdigställts och i den listar polisens utredare flera möjliga åtgärder.

Ett förslag är att norsk och svensk polis samarbetar i gemensamma polisstationer nära gränsen. Då kan poliserna göra uttryckningar i både det egna landet och i grannlandet. På många håll är det långt till närmsta polisstation och avståndet är kortare till polisen i Norge eller Finland.

En av personerna som länge sett fram emot en lösning där exempelvis norsk polis kan rycka ut på larm i Sverige är kommunalråd Göran Bergström, som engagerade sig i arbeta med att finna en lösning när han var närpolischef i Strömsund.

Till Svenska Dagbladet nämner han orten Gäddede vid den norska gränsen. Om polisen får ett larm i Gäddede måste man ofta rycka ut från polisstationen i Östersund, 24 mil bort. En smidigare lösning hade varit om norsk polis, som bara befinner sig en kvarts bilresa därifrån, kunde åka på larmet. Det här skulle vara en oerhört stor reform. Det kan tilläggas att gränsen mot Norge är 163 mil.

Redan i dag finns en del möjligheter för polisen i Norden att verka i varandras länder på grund av Schengenregelverket och genom en lagändring som trädde i kraft i juli.

Exempelvis får svensk polis i vissa fall följa efter en efterspanad misstänkt på en bilfärd till Norge, Finland eller Danmark. Utländska poliser får även delta i planerade insatser i Sverige, men ska då lyda under svenskt befäl.

Svensk polis får också samarbeta med sina nordiska kollegor i vissa särskilda insatser. Polisens utredare vill dock att de nordiska poliserna ska kunna verka i varandras länder också utanför de riktade insatserna.

För att få till det här mer vardagliga samarbetet behövs bilaterala avtal och frågan är inte enkel att lösa. En utländsk polis som verkar i Sverige och tvärt om måste ha detaljerad kunskap om landets lagar. Svensk och norsk polis har olika regler för vapenhantering och till skillnad mot större delen av världen är norska poliser oftast obeväpnade.

 

affarsnyttnorr