AC skoter

Grevinnan

blogg

2016-05-17

Jag är en stridis… Kämpar för våra handikappade och gamla i första hand. Avskyr s k i t s n a c k!!