hjarta

I Backe har man gjort det igen

nyheter

2018-04-26 Backe Hälsocentral har än en gång fått landets högsta betyg av patienterna, enligt ny statistik. Här blir patienterna väl omhändertagna och alla tycker deras hälsocentral är utmärkt bra.

Monika Lundgren som är chef för hälsocentralen i Backe uppger att patienterna bland annat uppskattar vårdens flexibilitet. Och finns behov så går det också klämma in en tid samma dag, uppger hon.

De flesta svenskar är nöjda med sin vårdcentral. Det visar en ny enkätundersökning som besvarats av cirka 78 000 svenskar. Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom enkäten som skickas ut med brev till patienter som besökte en vårdcentral förra året.

Det finns egentligen inga större skillnader i bedömningarna hos patienter som är från stan eller landsbygd. Men däremot är skillnaderna stor inom samma Landsting. Analyserna visar också att mindre vårdcentraler får oftast högre betyg än på större enheter.  Åtta av tio svenskar är nöjda med sin vårdcentral.

Här nedan ser du frågekategorierna:

1 Helhetsintryck

2 Emotionellt stöd 

3 Delaktighet/involvering

4 Respekt/bemötande

5 Kontinuitet/koordinering

6 Information/kunskap

7 Tillgänglighet

 

Backe hälsocentral är bästa vårdcentralen

Backe hälsocentral får bäst betyg av alla vårdcentraler i hela landet. Hälsocentralen brukar ligga i topp i SKL:s mätningar. I Backe arbetar två distriktsläkare, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare, sjukgymnast, fotvårdare, psykolog, barnmorska och städare.

Här jobbar alla åt samma håll och känner delaktighet, oavsett vilken syssla vederbörande har.

Ja det är fantastiskt att man gjorde det igen i Backe, att Hälsocentralen hamnade på första plats igen.

Bakom det fina resultatet kan noteras, god kontinuitet, att patienterna får möta samma vårdpersonal, bra tillgänglighet och bemötande ligger bakom det höga betyget.

 

affarsnyttnorr