Arkivbild. Har inget med reportaget att göra.

Arkivbild. Har inget med reportaget att göra.

Backe centralkök får anmärkning – smutsigt och dålig mathållning

nyheter

2018-10-18 Centralköket i Backe har vid två tillslag visat sig vara smutsigt och rutinerna följs inte. Köket lagar mat till skolan, och äldre som bor på sjukhem. Det är ett av de kommunala köken i Strömsunds kommun.

Bristande renlighet uppges i miljö- och hälsoskyddsinspektörernas bedömning och det riktas kritik att rutinerna inte följts.

Inte mindre än två gånger de senaste månaderna har Backe centralskola haft besiktning av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Och vid båda besöken konstaterades att lokalen var smutsig och ingen dokumentation gjordes för mätning av temperaturer när livsmedel kyls ned eller tillagas. Ett viktigt moment för att förhindra att bakterier frodas. Ingenting har blivit till det bättre vid kontrollen i oktober efter de anmärkningar som fanns noterade vid första kontrollen som gjordes i maj.

Nu har den nämnd som ansvarar för livsmedelskontroll, miljö- och byggnämnden, beslutat att förelägga tekniska förvaltningen att åtgärda felen. Det är de som ansvarar för centralköket i Backe.

Enligt uppgift uppger kostchef Jörgen Jönsson, som är närmast ansvarig för kommunens livsmedelsproduktion, att han tagit del av protokollen och nu går man igenom dem. Rutiner finns och de skall följas, men så har man inte gjort i detta fall.

Det finns rutiner för hur temperatur ska mätas i maten, en del i den egenkontroll som ska följas i livsmedelshantering. Likaså finns städschema för att hålla lokalerna rena.

Förvaltningen har till på fredag att åtgärda det som föreläggandet slagit ner på.

affarsnyttnorr