Göran Bergström,
Justitieminister Morgan Johansson och Norges Justitieminister Tor Mikkel Wara.
Bild privat.

Göran Bergström, Justitieminister Morgan Johansson och Norges Justitieminister Tor Mikkel Wara. Bild privat.

Avtalet undertecknat av de Nordiska Ministrarna

nyheter

2018-06-1 Nu är det klart. Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges Regeringar har idag undertecknat det bilaterala avtalet för gränsöverskridande polisarbete. Deltog gjorde Strömsunds kommunalråd Göran Bergström, kämpe för ett framtida samarbete .

Nordiska Ministrarna som skriver på avtalen. Privat bild.

Nordiska Ministrarna undertecknar avtalet.

Vid ett gemensamt möte i Lund för de Nordiska Ministrarna blev ett historiskt avtal undertecknat. Ett bilateralt avtal som innebär ett polisiärt samarbete över gränserna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Undertecknandet av detta avtal innebär en strävan efter ett tryggt Norden. Att effektivisera  samarbetet för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Tiderna har förändrats och med dagens öppna gränser är det vissa människor som utnyttjar den öppenheten och begår brott. Därav är det av största betydelse med ett gränsöverskridande samarbete av Polisen inom de Nordiska länderna.

Sammanfattningsvis kan sägas att nu har Kommunalrådet Göran Bergström passerat målsnöret och hans idoga arbete under ett antal år har nu anammats på bred front genom dagens undertecknande av ett gränsöverskridande polisarbete.

affarsnyttnorr