Edselesåg12346H

Edsele såg

annons

2019-04-7

Välkommen till Edsele Såg
Vi är ett sågverk i Västernorrlands inland och ligger cirka 6,5 mil nordväst om Sollefteå. Vi förädlar råvaran från skog till färdiga bygg- och inredningsprodukter • köper rotposter och leveransrotköp • utför avverkningsuppdrag, markberedning & plantering! Vi använder oss av professionella entreprenörer för gallring och slutavverkning. De har alla en modern maskinpark vilket borgar för miljöriktig, effektiv och säker virkeshantering. Vänd er med förtroende till oss!

Kontaktinformation
0623-203 70 • info@edselesag.se
Sågproduktion, råvaruinköp och koordination av entreprenörer
Sören Gejbo 070-318 55 46 • soren@edselesag.se

Försäljning, kundkontakter och förädling
Kenneth Gejbo 0623-203 70 • 070-592 99 94 • kenneth@edselesag.se

Bokföring, fakturering, utbetalningar, redovisning till skogägare och entreprenörer
Cathrin Gejbo 0623-203 70 • 076-800 73 76 • chatrin@edselesag.se

Virkesorder, redovisning, marknadsföring och städ
Lena Strandqvist 070-22 33 711 • lena@edselesag.se
Såghytt
Tomas Berglund •  sagen@edselesag.se
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

NYA BILDER I VÅRT GALLERI, 2018-08-22!