tn_IMG_7809

Allt fler polisanmäls för VAB-fusk – explosionsartad ökning

nyheter

2018-10-22 Det upptäckta VAB-fusket ökar explosionsartat i år. Hittills har över 43 miljoner kronor krävts tillbaka från föräldrar som gjort fel, enligt siffror från Försäkringskassan. Antalet polisanmälningar har nästan fördubblats.

Att Försäkringskassan blir blåst på pengar har vi tidigare på vår websida skrivit om. Personer som drar nytta av systemet, medan andra som absolut skulle behöva hjälp får stå utanför. Det är ett system som inte kan anses seriöst. Men vem är det egentligen som bär ansvaret. Nu är det VAB-fusket (vård av sjukt barn) som poppat upp.

I den drabbade gruppen, finns som sagt, de som går på knäna inte minst ekonomiskt, när de blir nekad ersättning från Försäkringskassan. De är inte kapabla att jobba och väntetiden är i många fall lång för de patienter som är i behov av operation eller specialistvård. De försämras därför både till kropp och själ. Det är något som inte stämmer i systemet.

I och med att Försäkringskassan skärpt kontrollerna mot fusk inom VAB  krävs nu allt flera på återbetalning av pengar. Fram till oktober ligger den totala summan på 43,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 26,7 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Och 2013 var återbetalningskravet 5,8 miljoner kronor. Antingen har fusket ökat eller så är det kraftsamlingen från Försäkringskassan som visar på den skyhöga höjningen.

Men att det blir rättslig påföljd mot de personer som ”fuskar eller gör fel” ligger lågt.

Misstag och oavsiktliga fel rättas oftast till före utbetalning, medan misstänkta brott polisanmäls. Det är också allt fler föräldrar som polisanmäls. Hittills i år handlar det om 709 personer, nästan dubbelt så många som motsvarande period 2017, uppger Försäkringskassan.

Givetvis är det ett medvetet fel, om man samtidigt som man begär ersättning för VAB-dagar, går till jobbet och lyfter lön.

De fem värsta fuskarna

De fem största återkravsärendena inom tillfällig föräldrapenning VAB i år, enligt Försäkringskassan:

1. Kvinna, 50 år, Stockholms län. Krävs på 1 170 411 kronor varav 519 380 kronor (VAB) är felaktigt utbetald sjukpenning och föräldrapenning.

2. Man, 32 år, Kalmar län. Krävs på 695 155 kronor.

3. Man, 47 år, Skåne län. Krävs på 685 081 kronor.

4. Man, 42 år, Örebro län. Krävs på 583 194 kronor.

5. Kvinna, 39 år, Örebro län. Krävs på 519 844 kronor.

Försäkringskassans återkrav för vård av barn VAB ökar kraftigt i år.

Under årets första nio månader har totalt 43,8 miljoner kronor krävts tillbaka, mot 26,7 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

2013 var totalsumman för återkrav 5,8 miljoner kronor för helåret. 2016 var den 86,4 miljoner.

Även antalet polisanmälningar har ökat kraftigt. Hittills i år har 709 misstänkta VAB-fuskare polisanmälts – mot 371 motsvarande period förra året.

Det genomsnittliga återkravet motsvarar 8 200 kronor, dock dras summan upp av några väldigt höga återkrav.

Källa: Försäkringskassan.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr