Olika bedömning av kvinnor och män vid sjukskrivning,

2019-06-12 Olika bedömning av kvinnor och män vid sjukskrivning, trots samma arbetsförmåga, uppges i ett Pressmeddelande. Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Riksrevisionens granskning visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män.

Inga kommentarer